COĞRAFYA 11.SINIF GÖRSELLERİ

Bilgi: Ders Görselleri yüklenen konuların linkleri aktif hale gelecektir.

A.  DOĞAL SİSTEMLER
A.11.1. Biyoçeşitlilik ve Yeryüzüne Dağılışı
A.11.2. Ekosistemlerdeki İşleyiş ve Madde Döngüleri
*A.11.3  Su Ekosistemleri ve Su Döngüsü
B. BEŞERÎ SİSTEMLER
B.11.1. Nüfus ve Nüfus Politikaları      
*B.11.3. Şehirleri fonksiyonel özellikleri
*B.11.4. Üretim, Dağıtım Ve Tüketim
B.11.7. Doğal Kaynakları Sınıflandırılması
C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
C.11.1. Medeniyetler Merkezi
C.11.2. Türkiye’deki Yer Şekilleri İle Arazi Kullanımı
C.11.3. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımını
C.11.4. Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
C.11.5. Türkiye’de Tarım Ve Hayvancılık
C.11.7. Türkiye'nin Madenleri Ve Enerji Kaynakları
C.11.9. Türkiye’de Sanayi
C.11.11. Türkiye’de Hizmet Sektörlerinin
C.11.12. Türkiye’deki Doğal Afetler
Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
Ç.11.1. Kültürler ve Türk Kültürü
Ç.11.2. Üretim, Dağıtım, Tüketim ve Ticaret
Ç.11.3. Ülker Arası Etkileşimde Turizmin Rolü
Ç.11.4. Bir Ülkenin Coğrafi Özelliği: İtalya - Japonya 
*Ç.11.5. Sanayi Ülkesi: Fransa - İngiltere
Ç.11.6. Tarım Ülkesi: Nijerya - Hindistan
Ç.11.6. Modern Tarımın Temsilcisi: A.B.D. – Hollanda
Ç.11.7. Bölgesel ve Küresel Örgütler
D. ÇEVRE VE TOPLUM
D.11.1. Doğal Kaynaklar ve İnsan
D.11.2. Kaynakların Tükenebilirliği ve Alternatif Kaynaklar
*D.11.3. Ülkeler arasında doğal kaynak kullanımındaki farklılığı çevresel sonuçları
*D.11.4. Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Üretim, Dağıtım ve Tüketiminin Çevresel Sonuçları
D.11.5. Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevreye Duyarlılık
D.11.6. Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemini
D.11.7. Arazi Kullanımında Çevresel Etkiler
D.11.8. Çevre sorunlarını farklı kriterlere göre sınıflandırma
D.11.9. Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu
*D.11.10. Teknolojinin Çevresel Etkileri
*D.11.11. Ekolojik Döngülere İnsan Etkisi
D.11.12. Atıkların Çevreye Etkileri
D.11.13. Atıklardan Korunma Yöntemleri
D.11.14. Geri Dönüşüm
D.11.15. Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Geliştirilebilecek Stratejiler


Not: ( * ) İşareti olanlar 4 saatlik Coğrafya dersine ait konulardır.

Sosyal ağlardan takip ederek güncellemelerden haberdar olabilirsiniz