LYS COĞRAFYA DERS NOTLARI

Bilgi: Ders Notları yüklenen konuların linkleri aktif hale gelecektir.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nda ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf kazanımlarından sorular çıkmaktadır. Bu kazanımlar aşağıda listelenmiştir.

LYS-3 COĞRAFYA KONULARI

1.  DOĞAL SİSTEMLER
- Topografya ve Kayaçlar
- Levha Hareketlerinin Etkileri
- Levha Hareketlerinin Etkileri
- Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı)
- Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
- Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri)
- Biyoçeşitlilik
- Ekosistemin İşleyişi
- Enerji akışı ve madde döngüsü
- Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar
2. BEŞERÎ SİSTEMLER
- Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
- Nüfusun Nitelikleri
- Göçlerin neden ve sonuçları
- Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
- Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
- Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
- Türkiye’nin Nufus Politikası
- Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
- Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
- Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
- Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar
3. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
- Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye
- Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
- Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
- Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
- Türkiye’de Hayvancılık
- Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
- Sanayi ve Turizm (Genel
- Türkiye’de Sanayi ve Turizm
- Dünya’da Ulaşım ve Ticaret
- Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret
- Ekonomik Faaliyetler (Genel
4. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
- Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
- Ülkeleri Tanıyalım
- Ülkeleri Tanıyalım
- Ülkeleri Tanıyalım
- Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler
5. ÇEVRE VE TOPLUM
- Doğal Afetler
- Türkiye’de Doğal Afetler
- Doğal Kaynaklar ve Çevre
- Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
- Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
- Küresel Çevre Sorunları
- Küresel Çevre Sorunları 

LYS-4 COĞRAFYA 2 KONULARI

1-Doğal Sistemler
2-Beşeri Sistemler
3-Mekansal Bir Sentez: Türkiye
4-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5-Çevre ve Toplum
6-Ayrıca YGS ve LYS-3 Coğrafya Konuları


Sosyal ağlardan takip ederek güncellemelerden haberdar olabilirsiniz